Общи условия

1. С тези Общи условия се определят реда, условията и сроковете за сключването на договор за покупко –продажба, както и цялостното предоставяне на услуги на интернет сайта www.kagamibeauty.bg .

2. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД е търгвоско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон с ЕИК / БУЛСТАТ: 206275877, с ДДС №: BG206275877. Дружеството е с адрес на управление гр. София, ж.к Банишора, бл 57, вх А.

Можете да се свържете с представител на дружеството на телефoнен номер 0886825512 в работни дни от 10:00 до 17:00 часа или чрез и-мейл адрес: office@nassitrade.com.

3. ДЕФИНИЦИИ по смисъла на настоящите Общи условия:

3.1. Продавач е НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД.

3.2. Купувач е всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до сайта, което е заявило създаването и използването на Акаунт или е направило бърза поръчка.

3.3. Потребител е всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на сайта или е заявило продукт чрез бърза поръчка и което е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в сайта.

3.4. Акаунт – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

3.5. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.kagamibeauty.com и неговите поддомейни

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Купувача и Продавача, чрез който Купувачът заявява намерението си за купуване на Стоки от сайта.

3.7. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на сайта, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.8. Договор за покупко-продажба – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през сайта www.kagamibeauty.bg , неразделна част от който са настоящите общи условия.

3.9. Бърза поръчка- осъществяване на поръчка през сайта www.kagamibeauty.com без създаване на Акаунт.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящите Общи условия обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на сайта. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД прилага настоящите Общи условия по отношение на всички и третира всички свои Клиенти/Купувачи/Потребители еднакво.

4.2 Всяко използване на сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с настоящите общи условия и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи условия, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Ние ще публикуваме всяка промяна на настоящите Общи условия на сайта. Ваше задължение е периодично да проверявате актуалността и съдържанието им.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД се стреми да поддържа точността на информацията. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, уточняваме, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

4.6. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано.

4.7. Сайтът www.kagamibeauty.bg може да съдържа линкове към други сайтове. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1. Достъпът до сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

5.2. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб по какъвто и да е начин. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

5.3. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на сайта, за определен период от време.

5.4. Всички изображения на сайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

6.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през сайта като направи Поръчка по електронен път.

6.2. Клиентът ще получи уведомление за регистриране на Поръчката по електронен път (имейл) или по телефона, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

6.3. Продавачът има правото да не достави част или всички стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоките.

6.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

7. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

7.1 Имате право да се откажете от договора, сключен от разстояние за направена поръчка в рамките на 14 календарни дни от датата на доставка на продукта, без изрично задължение да посочвате причината за Вашето решение.

7.2. За да упражните правото си на отказ от договора, моля следвайте тези стъпки:

1. Попълнете формата за Контакт и напишете номера на поръчката, която желаете да върнете. Опишете кои и колко продукта подлежат на връщане, както и причината за връщането им. В случай, че сте платили с наложен платеж, моля да посочите и банкова сметка, по която да възстановим цената на продукта.

2. Изпратете продукта, който желаете да върнете, чрез предпочитана от Вас куриерска фирма до адрес гр. София 1233, ж.к. Банишора, бл. 57, вх А, ет. 3. Имайте предвид, че продуктът следва да бъде в ненарушена опаковка и търговски вид.

3.Ако във връзка със сключването на договора Продавачът изпрати на клиента допълнителна стока („подарък“), този подарък също трябва да се върне.

7.3. При връщане на продукт НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД ще възстанови сумата, заплатена като цена за продукта без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която е постъпило доказателство от вас, че сте върнали съответния Продукт.

7.4. Ако поръчката, която искате да върнете, е платена с кредитна или дебитна карта, сумата ще бъде върната по сметката, свързана с Вашата карта. Ако сте платили чрез друг метод, може да изберете сумата да бъде върната по същия метод, банков път в сметка по Ваш избор или като ваучер на стойност, равна на стойността на върнатата поръчка. Ваучерът може да бъде използван за плащане на бъдещи поръчки от сайта.

7.5. Щом връщането бъде регистрирано, ще бъдете информирани чрез имейл, използван при регистрацията на сайта, за статуса на върнатата поръчка:

– Ще бъдете информирани, когато връщането пристигне в нашия склад.

– Щом проверим статуса на върнатите продукти, ще бъдете информирани дали всички условия за връщане са изпълнени.

– Ако сте избрали да получите сумата за връщане като ваучер, ще получите и ваучер код.

-Ако сте избрали да получите сумата по банков път, ще Ви информираме, когато плащането е извършено.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Ако при доставка се установи, че получения продукт има дефект, НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД, са възможни следните варианти:

обезщетение под формата на ваучер, който да използвате за нова покупка на Сайта или

– отстраняване на дефекта под формата на нова доставка.

В случай че отстраняването на дефекта е невъзможно или неоправдано за нас, ще имате право да поискате отстъпка от покупната цена, а ако дефектът е съществен, имате право да направите отказ от договора за покупка.

8.2. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД ще носи отговорност за дефекти по продуктите, ако те се проявят в рамките на две години от доставянето им или преди датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

8.3. Продуктите се определят като дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, не изпълняват предназначението си, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Моля, имайте предвид, че повишената чувствителност или алергична реакция към доставените стоки не може сама по себе си да се счита за дефект на стоката. По подобен начин, недостатъците в подаръци и други безплатни екстри, които предоставяме в допълнение към поръчката ви, не се считат за дефект. Снимките на продуктите на сайта са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите (например опаковката може да се различава поради промяна, направена от производителя).

8.4. Представител на НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД ще отговори на всички въпроси, свързани с оплаквания, на office@kagamibeauty.bg. Моля, изпратете ни стоките, обект на рекламацията, на адрес София, 1233 ж.к. Банишора, бл 57, вх А, ет 3 заедно с попълнен формуляр за рекламация, който можете да намерите тук. Моля, не забравяйте да посочите какъв е установеният от вас дефект или как се проявява той, както и вашето изискване относно начина на разрешаване на предявената от вас рекламация.

8.5. НАССИ ТРЕИД БЪЛГАРИЯ ЕООД ще ви информира за хода на предявената от вас рекламация, чрез електронна поща или телефонен номер, посочени от Вас.

8.6. Предявената от Вас рекламация ще бъде разгледана незабавно, като решение по удовлетворяването й ще бъде взето своевременно. Обработката на оплакването, включително отстраняването на дефекта, обикновено няма да надвишат 30 дни. В противен случай имате право да направите отказ от договора за покупка. Необходимо е да ни предоставите необходимото съдействие за изпълнение на горепосочения срок.

8.7. В случай на обоснована рекламация ще поемем разходите, свързани с връщането на продуктите.

9. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

9.1. Цените на продуктите на сайта са крайни в български лева (BGN) и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

9.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

9.3. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД предлага следните начини на заплащане на направените Поръчки, като при попълване на Поръчката се избира и указва един от тях:

– наложен платеж при получаване на направената Поръчка

– авансово, преди доставката, чрез банкова платежна карта – дебитна или кредитна.

9.3.1. Плащане чрез наложен платеж:
Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва от получателя на доставяната стока, на куриера, в момента на доставката на пратката.
Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

9.3.2. Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта) при следните условия:
– банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта VPAY или карта MasterCard Electronic ще бъде приета само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code;
– банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на трансакции чрез картата в интернет.


При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):
– ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка;
– на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането (тип на картата, номер на картата, дата на валидност на картата, код за сигурност на картата)
– при наличие на регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентикация:
– при успешна трансакция, на екрана ще се визуализира трансакционна бележка, която Потребителят следва да разпечата или запази;
– при неуспешна трансакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на трансакцията; в случай на неуспешна трансакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.

9.4. Доставката ще бъде изпратена на адреса, който е посочен като основен.

9.5. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство

9.6. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.

9.7. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Купувачът си е купил Продукт от сайта. Купувачът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: office@kagamibeauty.bg

9.8. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

10. ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти.

10.2. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.

10.3. Доставката може да бъде извършвана от Продавача директно или чрез куриерска фирма. Продуктите може да бъдат доставени на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

10.4. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи.

10.5. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Ви предлага следните опции за доставка:

  • Доставка до адрес, посочен от Купувача:

За поръчки над 65.00 лв. доставката е безплатна. За поръчки под 65.00 лв. таксата за доставка е 4.99 лв.

  • Доставка до офис на Еконт:

За поръчки над 65.00 лв. доставката до офис на Еконт е безплатна. За поръчки под 65.00 лв. таксата за доставка е 3.99. лв.

11. ИЗПРАЩАНЕ НА МОСТРИ

11.1. НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото да изпраща безплатни мостри до избрани клиенти с цел изпробване на продуктите, предлагани на сайта.

11.2. Изборът от мостри е ограничен от нашите наличности и актуалната оферта на сайта.

12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

13. ОТГОВОРНОСТ

НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за събития, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

15. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

16. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

17. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.

18. ИЗВЪНСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Органът за извънсъдебно производсто в случай на спор или този, който разглежда жалби на клиенти, е Комисията за защита на потребителите в Република България – https://kzp.bg/.

В случай на възникване на спор между Клиента/Купувача/Потребителя и НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД, спорът може да бъде разрешен онлайн – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG